Zapraszamy do reklamy w Pierwszym Niezależnym Radiu Polonijnym   poloniaintheworld.pl

prosimy o kontakt z nami:

reklama@poloniaintheworld.pl

– nasz handlowiec skontaktuje się z Państwem.

  • nasz handlowiec skontaktuje się z Państwem,
  • mamy super ofertę reklamową!
  • reklamując się w naszym Radiu możesz promować się także w Polskim Magazynie w UK

Dochód z reklam przeznaczamy na radio – oraz wsparcie Fundacji SeniorPlus organizacji zwracającą uwagę na efektywną profilaktykę i edukację, która ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa.