Oferta patronatu medialnego

Pierwszego Niezależnego Radia Polonijnego poloniaintheworldpl:

UWAGA:

oferta niniejsza nie jest w żaden sposób zobowiązująca ani do niczego przymuszająca.

Współpraca na podstawie poniższej propozycji ma być obopólną przyjemnością i przynosić wzajemne korzyści a nie wzajemne obowiązki i zależności.

Wiążąca jest dopiero umowa o wzajemnej współpracy podpisana na podstawie poniższych propozycji.

Wszystko jest więc do ustalenia pomiędzy Partnerami.

Pierwsze Niezależne Radio Polonijne poloniaintheworldpl jest jedynym tego typu Radiem Polonijnym, portalem oraz radiowym serwisem ogłoszeniowym w jednym. Jesteśmy słuchani przez Polonię całego świata.

Aktywnie wspieramy wszelkie imprezy: koncerty, konferencje, szkolenia, treningi, targi, wystawy, spotkania sympozja itp.

oferujemy także patronat wywiadów, teledysków, oraz innych materiałów zapisanych w formie video.

Wypełniając misję mającą na celu wsparcie szeroko rozumianych działań przedsiębiorczych oraz wspieranie inicjatyw, proponujemy promocję wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na zasadzie patronatu medialnego. Jest to bardzo efektywna , skuteczna i

najtańsza – darmowa/barterowa forma promowania różnego rodzaju imprez skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Patronat płyt jest ustalany indywidualnie.

UWAGA! Jeżeli wysyłasz utwory, klipy lub inne materiały, nie zapomnij o dwu-trzy zdaniowym opisie. Przyspieszy to znacznie publikację danego materiału.

Jeśli organizujecie:

koncert, wystawę, spotkanie, akcję społeczną lub jakiekolwiek inne wydarzenie skierowane do szerszego grona odbiorców – koniecznie dajcie nam znać.

Oferta skierowana jest do:

 • firm zajmujących się profesjonalną działalnością szkoleniowa, wystawienniczą, itp.

 • szkół i uczelni,

 • organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.),

 • mediów (prasy, radia i telewizji),

 • innych instytucji, organizujących imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe oraz do grup nieformalnych i osób indywidualnych oraz każdego kto chciałby poinformować innych o swoim przedsięwzięciu.

Oferujemy (szczegóły do uzgodnienia):

 • publikacje dźwiękowych spotów reklamowych na antenie Radia w uzgodnionej ilości, długości i porze emisji;

 • umieszczenie reklamy/plakatu wydarzenia (opis, harmonogram, zdjęcia, oraz logo organizatora) rozmiar A6 z możliwością wydruku bezpośrednio ze strony Radia;

 • publikację ogłoszenia promowanego na stronie głównej i wyświetlanego na górze danej kategorii oraz wyróżnionego kolorem w liście ogłoszeń na stronie Radia w odpowiednim dziale;

 • publikację informacji o imprezie na stronie Radia w rubryce komunikaty i Patronat medialny;

 • atrakcyjną prezentację informacji o danej imprezie na stronie głównej Radia poprzez umieszczenie baneru promującego imprezę (baner możliwy do wykonania przez nasza Radiową Agencję Reklamową ( RAR ) www.rar.poloniaintheworld.pl);

 • szybką aktualizację;

 • publikację artykułu sponsorowanego, czyli reklamę tekstową na najbardziej eksponowanym miejscu strony głównej Radia – oprócz tekstów, możliwość zamieszczenia zdjęć, grafik;

 • promocję w mediach społecznościowych w tym udostępnienie informacji na naszej stronie na Facebooku httpss://www.facebook.com/PoloniaInTheWorld/

 • szybką aktualizację;

 • organizacje konkursów biletowych dla użytkowników serwisu w których nagrodą będą bilety;

 • prezentację animowanego banera reklamowego o imprezie na stronach Radia (baner możliwy do wykonania przez nasza Radiową Agencję Reklamową www.rar.poloniaintheworld.pl);

 • informację o imprezie na stronie głównej Radia będącej bezpośrednim linkiem do pełnego opisu imprezy (może zawierać zdjęcia, pliki graficzne);

 • możliwość zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy wraz z charakterystyką przedstawiającą ich działalność;

 • możliwość reklamy sponsorów imprezy w Radiu i na Portalu Radiowym na określonych warunkach

 • umieszczenia wywiadów z organizatorami, gwiazdami czy sponsorami imprezy;

 • możliwość umieszczenia relacji lub foto-relacji z wydarzenia – warunki do ustalenia;

 • publikacje materiału filmowego imprezy;

 • publikacje audycji sponsorowanej na temat imprezy lub cyklu audycji nt. imprezy przez cały okres patronatu bez względu na jego długość;

 • Promocję materiałów oraz video na fanpage’u Radia;

Należy dostarczyć na nasz adres patronat@poloniaintheworld.pl informacje o planowanym przedsięwzięciu / wydarzeniu oraz materiały do umieszczenia w serwisie (np. banner, treść promującą wydarzenie itp).

Wymagania techniczne:

 • pliki tekstowe – w formacie .doc (Microsoft Word),

 • zdjęcia – w formacie .jpg,

 • pliki graficzne – w formacie .gif lub .jpg,

 • animowane banery reklamowe,

 • buttony

W zamian oczekujemy (szczegóły do uzgodnienia):

 • opublikowania logo i adresu www Radia poloniaintheworldpl we wszystkich materiałach informacyjnych i na plakatach, folderach, ulotkach i innych materiałach dot imprezy;

 • prezentacji nazwy Radia i adresu internetowego www.poloniaintheworld.pl w trakcie trwania imprezy;

 • w przypadku współpracy z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) prezentacji adresu www i logo Radia w publikacjach i programach o imprezie;

 • promocji Radia w dniu i miejscu wydarzenia oraz podczas imprezy w tym ekspozycji banerowej umieszczonej w widocznym miejscu/widocznych miejscach promującej Radio;

 • w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np. szkolenie) – możliwość udziału przedstawiciela Rozgłośni Radiowej w imprezie;

 • umieszczenia Logo Radia i adresu www na wszelkich materiałach promujących wydarzenie (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, zaproszenia) oraz na internetowej stronie imprezy wraz z linkiem na stronę Radia lub adresu www Radia;

 • zawarcie informacji o patronie medialnym poloniaintheworldpl w radiowych i telewizyjnych spotach reklamujących wydarzenie (w przypadku gdy takie są emitowane);

 • zapewnienie możliwości ekspozycji materiałów reklamowych Radia (bannery, roll up’y, ulotki itp.) w trakcie trwania imprezy;

 • przekazywanie informacji słownej o patronie medialnym Radio poloniaintheworldpl w zapowiedziach np. na scenie, odbywających się w trakcie imprezy;

 • w przypadku imprez biletowanych – przekazanie Rozgłośni Radiowej uzgodnionej wcześniej ilości biletów przeznaczonych głównie na nagrody, konkursy itp. oraz wejściówek Vipowskich dla współpracowników Rozgłośni;

 • umieszczenie tapety/logo Radia na początku materiału video jeśli będzie przewidywana taka forma promocji (samodzielnie, na oddzielnej planszy);

 • promocja Radia jako patrona na stronach social media imprezy;

 • możliwości rozdawania ulotek czy gadżetów radia przed i w trakcie imprezy


Uwagi końcowe:

 • Patronat oparty jest na zasadzie bezpłatnej wymiany wzajemnej promocji – barteru zakładającego dobrowolną współpracę obu stron;

 • Szczegóły współpracy i patronatu medialnego są omawiane w każdym przypadku indywidualnie – w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.;

 • Po omówieniu i akceptacji szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji Radia w odpowiednim terminie gotowe materiały przygotowane w postaci plików komputerowych. Niedostarczenie niniejszych będzie skutkować niewywiązaniem się z zobowiązań przez Radio;

 • Rozgłośnia Radiowa poloniaintheworldpl nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy;

 • Rozgłośnia Radiowa poloniaintheworldpl zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów;

 • Rozgłośnia Radiowa poloniaintheworldpl zastrzega w szczególnych przypadkach, prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn;

Promuj swoje przedsięwzięcie za pomocą Rozgłośni Pierwszego Niezależnego Radia Polonijnego poloniaintheworldpl.

W celu uzyskania więcej informacji o patronacie medialnym lub ustalenia warunków współpracy prosimy o kontakt mailowy pod adresem patronat@poloniaintheworld.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!