24 stycznia 2022

Polonia In The World

Pierwsze Niezależne Radio Polonijne poloniaintheworld.pl to Radio inne jak wszystkie radia. Powstaliśmy by chronić i reprezentować interesy Polonii Polskiej z całego świata.

o nas

Pierwsze Niezależne Radio Polonijne poloniaintheworld.pl

To RADIO inne niż wszystkie radia!

Powstaliśmy by chronić i reprezentować interesy Polonii z całego świata. Naszą misją jest inicjowanie i organizowanie działań skierowanych na zapewnienie wszechstronnej, systemowej pomocy Polakom poza granicami Ojczyzny. Niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom potrzebującym. Szczególnie Polakom i osób z polskim pochodzeniem, zamieszkałym poza granicami naszej Ojczyzny.

Podejmujemy pracę na rzecz potrzebujących. Uwrażliwiamy społeczeństwa – poprzez Polaków zamieszkałych niemal w każdym państwie na świecie – na krzywdę ludzką i zajmujemy się promocją idei niesienia bezinteresownej pomocy innym, a szczególnie naszym Rodakom.

Naszym dodatkowym celem jest pomoc Polskim naukowcom i wynalazcom – tym zamieszkałym  na obczyźnie, a także w Polsce – poprzez komercjalizację  ich prac, poszukiwanie inwestorów zainteresowanych wdrożeniem lub zakupem licencji technologii, promocją współpracy w świecie nauki i biznesu. W działaniach takich kładziemy także nacisk na aby proces ten odbywał się pod “polską banderą” a nie pod nazwą zagranicznych korporacji.

Nie ograniczamy się tylko do Polonii ”zachodniej ” ale jesteśmy szeroko otwarci na zapomnianą Polonię Wschodnią. Naszych Rodaków, deportowanych przez Stalina do Kazachstanu, Uzbekistanu, na Syberię… Naszych Rodaków, którzy przez zdradę aliantów w Jałcie, znaleźli się na ziemiach oderwanych od Polski i wchłoniętych przez ZSRR. Prawdziwych Polaków, których już kolejne pokolenie tęskni za ukochaną Ojczyzną.

Jesteśmy radiem, które z dumą promuje to, co stanowiło i nadal stanowi trzon naszej tożsamości narodowej – katolicką, niezłomną wiarę Polaków.

 

Nasza ekipa:

dr. Marek Jarosiński – piastujący funkcję redaktora naczelnego i sprawnie kierujący całością naszego przedsięwzięcia.

Zbigniew – nieoceniony spec od marketingu i reklamy, będący niekończącym się pokładem energii i pomysłów dla ekipy Radia.

Rafał – wytrwały reporter, dbający o aktualne wiadomości i program naszego serwisu.

Artur – fachowiec od rozwiązywania problemów technicznych, często, w przenośni i dosłownie, ratujący życie członków radiowej ekipy.

Dawid – niezawodny informatyk, żyjący mottem “nie ma problemu nie do rozwiązania”.

 

 

FACEBOOK

x