Pierwsze Niezależne Radio Polonijne poloniaintheworld.pl

To RADIO inne niż wszystkie radia!

Powstaliśmy by chronić i reprezentować interesy Polonii z całego świata. Naszą misją jest inicjowanie i organizowanie działań skierowanych na zapewnienie wszechstronnej, systemowej pomocy Polakom poza granicami Ojczyzny. Niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom potrzebującym. Szczególnie Polakom i osób z polskim pochodzeniem, zamieszkałym poza granicami naszej Ojczyzny.

Podejmujemy pracę na rzecz potrzebujących. Uwrażliwiamy społeczeństwa – poprzez Polaków zamieszkałych niemal w każdym państwie na świecie – na krzywdę ludzką i zajmujemy się promocją idei niesienia bezinteresownej pomocy innym, a szczególnie naszym Rodakom.

Naszym dodatkowym celem jest pomoc Polskim naukowcom i wynalazkom – tym zamieszkałym  na obczyźnie, a także w Polsce – poprzez komercjalizację  ich prac, poszukiwanie inwestorów zainteresowanych wdrożeniem lub zakupem licencji technologii, promocją współpracy w świecie nauki i biznesu. W działaniach takich kładziemy także nacisk na aby proces ten odbywał się pod “polską banderą” a nie pod nazwą zagranicznych korporacji.

Nie ograniczamy się tylko do Polonii ”zachodniej ” ale jesteśmy szeroko otwarci na zapomnianą Polonię Wschodnią. Naszych Rodaków, deportowanych przez Stalina do Kazachstanu, Uzbekistanu, na Syberię… Naszych Rodaków, którzy przez zdradę aliantów w Jałcie, znaleźli się na ziemiach oderwanych od Polski i wchłoniętych przez ZSRR.

Jesteśmy radiem, które z dumą promuje to, co stanowiło i nadal stanowi trzon naszej tożsamości narodowej – katolicką, niezłomną wiarę Polaków . Wspólnie z naszym partnerem Fundacją SeniorPlus stawiamy sobie za cel rozwój przedsiębiorczości innowacyjności naszych rodaków w kraju i za granicą. 

Podjęliśmy decyzję o poszerzeniu naszego zespołu o kadrę – specjalistów Fundacji SeniorPlus zakresu zdrowia, marketingu, działającej na rzecz zdrowia publicznego –  nieprzerwanie od 2002 roku. 

Propozycję współpracy kierujemy do przedsiębiorstw, instytucji publicznych, mediów i organizacji non-profit, które swój wizerunek i marki budują w oparciu o zdrowie, innowacje i społeczne zaangażowanie.

Kluczową rolę w projekcie odegrają partnerzy spełniający nasze oczekiwania czyli polskie firmy, organizacje lokalne, placówki medyczne, instytucje samorządowe, instytucje biznesowe, wyższe uczelnie.

Program jest wyrazem aktywnego i świadomego podejścia organizacji do realizacji idei społecznej odpowiedzialności (CSR). Będzie skutecznym narzędziem komunikacji i budowania trwałych, opartych na wartościach i zaufaniu relacji z otoczeniem społecznym i biznesowym.

Wspólny nasz program „MYŚL ZDROWO” to programem komunikacji społecznej. To innowacyjny procesowy marketing na bazie sprzętu, urządzeń, metod , usług, – budowanie zasięgu i świadomości marki produktu na bazie , zaplecza firm i partnerów uczestniczących w programie, – system placówek działających jako  (GP Grupa Partnerska) reprezentująca najwyższe standardy – jakości wykonywanych usług, produktów. W skład Fundacji SeniorPlus wchodzą firmy partnerskie, specjaliści zajmujący się zagadnieniami zdrowia, rehabilitacji, odnowy biologicznej, edukacji i aktywizacji. Uczestnicy programów partnerskich w tym Ogólnopolskiej i Europejskiej Karty Seniora w ścisłym partnerstwie z  Międzynarodowym Instytutem Fizjoterapii i Zdrowia.

    

       

       

Konsultanci programu ” Myśl Zdrowo ”  

  • Ryszard Bujak – Prezes Fundacji SeniorPlus – General Menadżer
  • prof. dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz
  • prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
  • prof. nadzwyczajny. dr hab. Dariusz Mucha
  • dr hab. n. o zdrowiu . Marzena Wiernicka
  • dr Inż. Tomasz Drozdowski – Prezes European Foresight Institute
  • mgr Tomasz Kotliński
  • mgr Alexandra Bittner specjalista neurobiologii, neurofizjologii

Zespół Radiowy:

Ryszard Bujak  – konsultant d/s organizacyjnych – piastujący funkcję Prezesa Fundacji SeniorPlus, której celem jest : aktywizacja, edukacji, integracji ruchu Polonijnego – kreatywny wizjoner posiadający łatwość budowania relacji międzyludzkich. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych “te rozwiązuje z marszu

Alexandra Bittner konsultant d/s medycznych w dziale organizacyjnym urodzona w Anglii Specjalista Biomedyczny – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wydział Biologii i Badań Biomedycznych, Neurobiolog.

Tomasz Kotliński –  redaktor i projekt manager – reporter medyczny, prowadzący wywiady z lekarzami specjalistami i konsultantami krajowymi z różnych specjalizacji medycznych.. Niezawodny pasjonat Radia, żyjący mottem “nie ma problemu nie do rozwiązania”.

Tomasz Drozdowski – Posiadający doświadczenie w realizacji wielu projektów zwłaszcza w zakresie problematyki społeczeństwa informacyjnego i Smart City. Ekspert etapu Discovery Project, twórca kilku modeli biznesowych istniejących na rynku wdrożonych rozwiązań, wytrwały reporter, dbający o wiadomości i program naszego serwisu.

Paweł Pakosz  – fachowiec IT od rozwiązywania problemów technicznych, często, w przenośni i dosłownie, ratujący życie członków radiowej ekipy.