Przewóz zwierząt domowych z/do Wielkiej Brytanii

Ogłoszenie dodał: Trans-Service
Opublikowano: 9 marca 2017 (6 lat temu)
Lokalizacja
Polska Wielka Brytania

Przewóz zwierząt domowych z/do

Wielkiej Brytanii

Nasza firma Trans-Service obok przewozu paczek i przeprowadzek zajmuje się także przewozem zwierząt domowych miedzy innymi: psów, kotów, chomików, fretek, płazów, ptaków itp. na terenie całej Unii Europejskiej.

W zależności od potrzeb naszych klientów oraz wcześniejszego zgłoszenia, datę i termin przewozów zwierzaka ustalamy z klientem indywidualnie. Cena za transport zwierzaka również jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju, wielkości i miejsca skąd i dokąd ma być przywiezione zwierzę.

Podstawowym wymogiem w tej usłudze jest posiadanie niezbędnych dokumentów czworonoga przez właściciela lub opiekuna, obecność opiekuna podczas transportu nie jest wymagana. Zwierzęta przewożone są zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.

Aby pochwalić się naszym sukcesem w transporcie zwierząt w zakładce GALERIA ZWIERZĄT publikujemy zdjęcia naszych czworonożnych pasażerów za pozwoleniem ich osobistych opiekunów i właścicieli. Poprzez tak ogromne zainteresowanie przewozem zwierząt widzimy jak silna więź jest miedzy człowiekiem a zwierzęciem dając nam świadomość jaką wartość stanowią dla klienta ich czworonożnie przyjaciele. Dlatego cieszymy się ze zaufali nam nie tylko ludzie!

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące transportu zwierząt domowych z i do Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do zapoznania sie z najnowszymi przepisami DEFRA: httpss://www.gov.uk/take-pet-abroad

Jeśli jednak nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o kontakt telefoniczny +44 (0)7927188530 lub +48 885812478 lub za pomocą naszego formularza kontaktowego. Odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Psy, koty, fretki

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą MIKROCZIPU

Mikroczip musi spełniać następujące wymogi: (zgodnie z załącznikiem Ia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 438/2010 nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym). Standardowy system identyfikacji elektronicznej oznacza pasywne, przeznaczone wyłącznie do odczytu przez urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej (»transponder«):

  • zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B;
  • możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie

Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia. Więcej informacji o szczepieniu:
https://www.wetgiw.gov.pl/files/4079_Szczepienie-przeciwko-wsciekliznie.pdf

 

3. Muszą być zaopatrzone w paszport.

Paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresemwww.vetpol.org.pl.

4. Przed podróżą na terytorium WIELKIEJ BRYTANII

U psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis        u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich. (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów).

5. W Wielkiej Brytanii zabronione jest utrzymywanie psów w typie:

Pit Bull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, a także ich krzyżówek. Więcej informacji i opis typów psów, których posiadanie, jak również wwóz do Wielkiej Brytanii, jest objęte zakazem, można znaleźć pod adresem:

https://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/dangerous/index.htm

 

Króliki domowe i gryzonie

W odniesieniu do gatunków wymienionych w części C Załącznika I rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG, nie są określone wymagania weterynaryjne ani dokumenty wymaganych do wjazdu do Zjednoczonego Królestwa dla królików domowych lub gryzoni (świnki morskie, chomiki, myszy, szczury, gerbile i szynszyle). Szczegółowe informacje dotyczące zasad wwozu dla królików i gryzoni można odnaleźć pod adresem:

httpss://www.gov.uk/take-pet-abroad

Gady i płazy

Nie ma określonych wymagań weterynaryjnych dla zwierząt bezkręgowych, gadów lub płazów i mogą być przemieszczane do Zjednoczonego Królestwa, jeśli towarzyszy im właściciel oraz oświadczenie lekarza weterynarii lub właściciela, potwierdzające, iż zwierzęta są zdrowe zdolne do podróży. Więcej informacji dotyczących zasad wwozu dla bezkręgowców, gadów lub płazów – zwierząt towarzyszących, można odnaleźć pod adresem:

httpss://www.gov.uk/take-pet-abroad

 

Ptaki

Ptaki „towarzyszące” wjeżdżające na terytorium Wielkiej Brytanii z innego państwa członkowskiego nie muszą posiadać pozwolenia. Jednakże, inne są zasady wwozu ptaków trzymanych w niewoli, jak gołębie wypuszczane na loty lub ptaki drapieżne, oraz różne są zasady wwozu ptaków z rodziny papug, ze względu na możliwość przenoszenia przez te ptaki ornitozy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wwozu ptaków towarzyszących, utrzymywanych w niewoli można odnaleźć w zakładce Informacja dla Importerów (Importer Information Note) pod adresem:

httpss://www.gov.uk/take-pet-abroad

 

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o kontakt telefoniczny +44 (0)7927188530 lub +48 885812478 lub za pomocą naszego formularza kontaktowego. Odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.