3 lipca 2022

Polonia In The World

Pierwsze Niezależne Radio Polonijne poloniaintheworld.pl to Radio inne jak wszystkie radia. Powstaliśmy by chronić i reprezentować interesy Polonii Polskiej z całego świata.

Do 2025 r. Unilever przestawi się w całości na opakowania w pełni odnawialne

18.03.2017 r

Firma Unilever ogłosiła, że do roku 2025 wszystkie wykorzystywane przez nią plastikowe opakowania będą przeznaczane do ponownego użytku, przetworzenia lub kompostowania. Jednocześnie, spółka zwraca się do całego przemysłu produktów szybko zbywalnych z apelem o przyspieszenie procesu tworzenia tzw. gospodarki obiegowej.

Według fundacji Ellen MacArthur Foundation (EMF) jedynie 14% plastikowych opakowań produkowanych globalnie jest wykorzystywanych do ponownego przetworzenia. Aż 40% odpadów ląduje na wysypiskach, a jedna trzecia trafia do ekosystemu, zanieczyszczając środowisko. Już dziś szacuje się, że do roku 2050 w morzach i oceanach będzie więcej plastiku, niż ryb. Architekt i promotor idei zrównoważonego rozwoju William McDonough twierdzi, że koncepcja „gospodarki obiegowej” jest obecnie jednym z największych na świecie wyzwań w dziedzinie projektowania i zarządzania – podobnie jak zwiększanie udziału energii odnawialnej w odpowiedzi na zmiany klimatyczne.

Aby wspomóc zmianę modelu przetwarzania opakowań wytworzonych z plastiku, Unilever zobowiązał się, że:
•· Do 2025 roku wszystkie wykorzystywane przez firmę plastikowe opakowania będą zaprojektowane
w sposób odpowiedni do ponownego wykorzystania, przetworzenia lub kompostowania.

•· Przedłuży członkostwo w fundacji Ellen MacArthur Foundation o kolejne trzy lata oraz będzie wspierał inicjatywę New Plastics Economy. W ramach tej inicjatywy do roku 2020 opublikuje pełne zestawienie tworzyw sztucznych wykorzystanych w swoich opakowaniach, aby pomóc stworzyć protokół dotyczący tworzyw sztucznych dla przemysłu.

•· Dołoży wszelkich starań, aby stworzyć techniczne rozwiązanie, którym podzieli się z całą branżą. Jego celem będzie opracowanie metody przetwarzania wielowarstwowych torebek,
w szczególności na terenach przybrzeżnych, które zalewane są falami tworzyw sztucznych, przedostającymi się do morza.

Unilever zobowiązał się do zredukowana ilości opakowań wykorzystywanych w tej dekadzie o jedną trzecią do roku 2020, a także do wykorzystania większej ilości przetworzonych plastikowych opakowań o co najmniej 25% do roku 2025, w porównaniu z rokiem 2015. Decyzja Unilever jest elementem wdrażania Planu „Życie w sposób zrównoważony”. W roku 2015 firma osiągnęła jeden z swoich celów, przekazując na wysypiska jedynie odpady niebezpieczne, czyli takie, których przechowywanie
i utylizacja wymagają odpowiednich środków.

„Nasze plastikowe opakowania odgrywają kluczową rolę w kwestii wyglądu i bezpieczeństwa, a także sprawiają, że produkty są bardziej przyjazne dla naszych klientów. Oczywiste jest dla nas, że jeśli nadal chcemy wykorzystywać korzyści płynące z tego wielofunkcyjnego materiału, jako branża musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że zarządzanie tym surowcem po wykorzystaniu przez konsumenta jest odpowiedzialne i wydajne” – powiedział Paul Polman, dyrektor generalny Unilever.

2 thoughts on “Do 2025 r. Unilever przestawi się w całości na opakowania w pełni odnawialne

Comments are closed.

FACEBOOK

x